U wordt vriendelijk uitgenodigd op Vergadering die zal plaats vinden in het gemeentehuis van Linkebeek Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek, op zaterdag 2 maart 2019 om 10:00 uur

Dagorde :

 • Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 30/06/2019
 • Ontslag van de ingestelde Raad van Bestuur om de sessie 2018 af te sluiten.
 • Oproep tot kandidaatstelling voor de toekomstige Raad van Bestuur
 • Benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur van Linkebeeksport op basis van :
  • Paul Sedyn
  • Roel Leemans
  • Marco Schetgen
 • Kandidaten door de gemeente voorgesteld voor de Raad van Bestuur (stemming feitelijke aantal leden)
  • Paul Opoczynski
  • Pascale Demoustiez
  • Zoë Gierst
  • Gilles Hallez
  • Eric Verstraete

De raad van bestuur van LinkebeekSport

Pin It on Pinterest

Share This