OPROEPING TOT DE ELECTRONISCH ALGEMENE VERGADERING ACHTER GESLOTEN DEUREN
17 MEI 2020 om 11u

De agenda van de Algemene Vergadering, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, die op zondag 17 mei 2020 om 11 uur ‘s morgens langs elektronische weg zal worden gehouden, is als volgt:
1. Goedkeuring van de notulen van de gewone en de buitengewone de Algemene Vergadering van 2 maart 2019
2. Activiteitenverslag van 2019;
3. Goedkeuring van de rekeningen 2019
4. Ontlasting van de Statutaire Algemene Vergadering aan de leden van de Raad van bestuur voor het beheer 2019
5. Goedkeuring jaarlijkse bijdrage – 5 effectieve Leden Categorie B – ex-Justisport
6. Goedkeuring jaarlijkse bijdragen Tennis vanaf 2020 -2021
7. Goedkeuring jaarlijkse bijdragen Corporate | Sponsor – Tennis 2020-(2021)
8. Goedkeuring begroting 2020
9. Goedkeuring van het reglement van orde
10. Benoeming van de heer Floris Janssen Schmidt – bestuurder .
11. Benoeming van de heer Marc Savinien – Boekhoudkundige controleur

Pin It on Pinterest

Share This