U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering die zal plaats vinden in het gemeentehuis van Linkebeek Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek, op zaterdag 2 maart 2019 om 11:00 uur

Dagorde :

  • Verslag secretaris, penningmeester, controleur,
  • Budget 2019 en goedkeuring,
  • Winst- en verliesrekening 2018,
  • De kwijting door de Algemene Vergadering an de Raad van Bestuur gegeven voor het beheer van 2018,
  • De ontslag van de feitelijke aantal leden van de beheerders en hun vervangers

De raad van bestuur van LinkebeekSport

Pin It on Pinterest

Share This