Mevrouw, Mijnheer,

De Raad van bestuur van Linkebeeksport bedankt u voor de getoonde interesse voor onze Club en in het bijzonder onze Tennisschool.

Wij merken op dat de vooropgestelde termijn om de aanbesteding vlot te laten verlopen niet kan gerespecteerd worden en dit omwille van administratieve verplichtingen aangaande VTV (transferts, inschrijvingen van interclubs en interclubleiders). Wij hadden gehoopt op een snelle ontknoping van de politieke situatie die ons in de mogelijkheid zou gesteld hebben om de aanbesteding te doen in 2018 en ze ook snel af te handelen. Bijgevolg, in akkoord met de gemeente, werd er beslist de procedure stop te zetten.

Met sportieve groeten,
De Raad van Bestuur Linkebeeksport

Pin It on Pinterest

Share This