03/04/2021 Algemene vergadering met gesloten deuren

DAGORDE   Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2021; Activiteitenverslag van 2020; Goedkeuring van de rekeningen 2020; Ontlasting van de Statutaire Algemene Vergadering aan de leden van de Raad van bestuur voor het beheer 2020....

Pin It on Pinterest